Referencer

P.P. brolægning betragter hver enkelt opgave som et visitkort og en reklamesøjle. Derfor er det vigtigt at alle opgaver bliver udført med tanke og fokus på kvalitet. Vi afleverer altid en opgave, der kvalitetsmæssigt er i orden. Skulle der mod forventning ske fejl og kvaliteten ikke er som aftalt, kan vores mange år i branchen bevidne om, at tingene bliver rettet – så visitkortet kan fremvises med stolthed. Det er din garanti ved udførelse af dit næste projekt.

Forplads KB Hallen

Entreprisen omhandlede etablering af ny forplads mellem den nybyggede KB Hallen og Peter Bangs Vej. Pladsen udgøres af et ovalt anlæg afgrænset med høje buske og store træer.

Ombygning af Kanalvej, Lyngby

Projektet omfatter en ombygning, genetablering og genåbning af Kanalvej i Lyngby efter at vejen har været lukket i 4 år på grund af nybyggeri på vejen.

Områdesikring Christiansborg

Projektet omfatter anlæg af en perimetersikring omkring Christiansborg Slotsplads bestående af pullerter, hvor der er monteret 110 cm granitkugler samt omlægning af hele pladsen foran Christiansborg i brosten.

Brolægning Ørestads Boulevard

AMAGER – Projektet omfatter renovering af eksisterende brolægning på kørebanen på en strækning på ca. 250 meter i østlig kørebane og partiel genopretning i vestlig kørebane, foran Fields, svarende til ca. 2.300 m2.

Utterslevvej & Rådvadsvej, København

KØBENHAVN – Entreprisen på Utterslevvej og Rådvadsvej i København omhandlede i store træk genopretning af kørebanen med udlægning af asfalt, ny belægning på eksisterende cykelstier og fortove samt genopretning af afvandingen enkelte steder.

Mjølnerparken, Vejanlæg

KØBENHAVN – Projektet omhandlede etablering af et 4. krydsben i krydset Rovsinggade/Tagensvej samt etablering af en ny adgangsvej mellem krydset og boligområdet Mjølnerparken i København.

Mariendalsvej, Skybrudssikring

FREDERIKSBERG – Projektet omhandlede vejrenovering med etablering af ny belægning i form af flisefortov og vejen er anlagt som en klimavej med permeabel asfalt, hvilket betyder, at vandet kan sive igennem asfalten og ned i bærelaget.

Nørrekvarter

KØBENHAVN – Projekt Nørre Kvarter omhandler etablering af trafikregulerende tiltag i kvarteret der populært kaldes ”pisserenden”

Helhedsgenopretning af Valby Langgade

KØBENHAVN – Valby Langgade – en sårbar livsnerve. Projektet omhandler helhedsgenopretning af Valby Langgade mellem Skolegade og Vigerslevvej

Fornyelse af Nørrebrogade, etape 2

KØBENHAVN – Nørrebrogade er blevet ombygget på strækningen mellem Nørrebros Runddel og Nørrebro Station for at forbedre forholdene for cyklister, fodgængere og bustrafik

Krøyers Plads

KØBENHAVN – På Krøyers Plads, Christianshavn er der mellem husene udviklet seks byrum med hver deres kendetegn, der understøtter varierende former for byliv.

Bedre bus til Nørre Campus

KØBENHAVN  – Bedre Bus til Nørre Campus er en højklasset busløsning på strækningen fra Ny Nørreport station til Hans Knudsens Plads ved Ryparken station inkl. arbejder på de tilstødende veje i krydsene på projektstrækningen.

Hedehusene Stationsforplads

HEDEHUSENE – Hedehusene Stationsforplads er med sin centrale placering et midtpunkt der binder Hedehusene sammen med den nye bydel NærHeden syd for stationen.

Trekroner Øst

ROSKILDE – I takt med udbygningen af Trekroner området i Roskilde har vi som underentreprenør for NCC A/S udført belægningerne i området.

Stændertovet

ROSKILDE – I forbindelse med fornyelsen af det historiske Stændertorvet, der med sine 10.000 m2 udgør en vigtig plads i Roskilde både turistmæssigt og erhvervsmæssigt har vi som underentreprenør for Arkil A/S udført renoveringen af belægningerne.

Sankt Olai Plads

ROSKILDE – Skt Olai Plads er anlagt som en del af Roskilde Kommunes nye Kulturstrøg. Belægningen i Rosenhavestræde er lagt med chaussesten i buer hele vejen ned gennem gaden, så det giver en svag fornemmelse af bølger.

Modulvogntog Ballerup, Pakke 4

BALLERUP – I forbindelse med at Vejdirektoratet forbereder det danske vejnet til kørsel med modulvogntog er der på strækningen Ballerup – Kregme (Rute 211 ) udført anlægsarbejder  og ombygninger i rundkørsler, kryds og heller for udvidelse af modulvogntogsvejnettet

Novo Nordisk, Måløv

MÅLØV – Novo Nordisk har opført en ny forskerenhed. Entreprisen ved Novo Nordisk, Måløv bestod for P.P. brolægning af etablering af belægningssten i både klinker og beton samt etablering af kantsten.

KUA 2 og 3

ØRESTADEN – P.P. brolægning har som underentreprenør for OK Nygaard udført belægningerne omkring bygningerne samt i gårdrummene i henholdsvis KUA 2 og KUA3

Kastruplundgade

KASTRUP – I forbindelse med renovering af Kastruplundgade skulle der etableres en Ø800 mm regnvandsledning ca. 3 meter under det nuværende vejniveau. Vi har som underentreprenør for Zøllner A/S udført renoveringen af belægningerne.

Baldersbo afd. 12

BALLERUP – I forbindelse med en planlagt kloakrenovering blev de 40 år gamle belægninger gravet op, hvorefter bygherren besluttede at renovere belægninger og udearealer, således at bebyggelsen fik et nyt og let udtryk.