CSR – Corporate Social Responsibility – socialt ansvar

Hos P.P. brolægning & landskab er vi bevidste om, at vi har et samfundsmæssigt socialt ansvar. Vi ønsker at drive virksomhed på en ordentlig og anstændig måde, hvor vi viser omtanke for mennesker og miljø, og dermed engagerer os i det samfund, vi er en del af.

Vi stiller krav til vores leverandører og underentreprenører om

 • Arbejdsmiljø (sikkerhed og sundhed, arbejdsulykker, sygefravær dokumenteret med reelle tal) sundt og sikkert arbejdsmiljø et centralt fokusområde i CSR-arbejdet, så der til stadighed er en velfungerende medarbejderstab
 • Miljø (reducering af CO2 med bl.a. nyere maskiner, effektiv brændstofudnyttelse pr. kørt km)
 • Etik (vores ageren på markedet og ønskede image)
 • Socialt ansvar (integration, ligestilling, elever, praktikanter og særhensyn)
 • At stille krav til leverandører om at overholde menneske- og arbejdstagerrettigheder
  At samarbejde med leverandører om at forbedre sociale og miljømæssige forhold
  At arbejde systematisk med miljø- og klimaledelse
  At arbejde for at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden

Uden for virksomheden foretrækker P.P. Brolægning primært at støtte enkelte udvalgte organisationer.

 • Brug det I har:Tag udgangspunkt i det, I er gode til. I har helt sikkert allerede rigtig mange CSR-aktiviteter i jeres virksomhed. F.eks. kan det være, at I affaldssorterer, genanvender materialer, laver kundetilfredshedsanalyser og leverandørevalueringer. Eller at I har fokus på sygefraværet, skader, næsten skader, reklamationer, fejlprocenter, lærlinge og mangfoldighed. Fortæl om alt det I er gode til og hav fokus på det – og få andre til at vurdere om, I får jeres budskaber frem på den rigtige måde.
  • arbejdsmiljø – fordi medarbejderne er afgørende for, at servicen glider og fordi det er vigtigt at medarbejderne ikke kommer til skade på virksomhedens arbejdspladser.
 • Vi lægger meget stor vægt på at have et forhold til kunder og leverandører, der bygger på samarbejde, og vi ser vores medarbejdere som det vigtigste aktiv. Vi overholder ikke blot de overenskomstmæssige aftaler, men giver også en lang række muligheder for at kunne forene kravene på arbejdspladsen med familielivet. Resultatet er en velfungerende arbejdsplads med særdeles engagerede medarbejdere og meget begrænset udskiftning i medarbejderstaben.