Skybrudssikring Peter Bangs Vej

Projektet omhandler omlægning af 1. etape af Peter Bangs Vej på strækningen fra Lindevangs Allé til Dalgas Boulevard. Projektet er en del af Frederiksberg Kommunes klimatilpasningsstrategi, og er projekteret til at fungere som forsinkelsesvej for det fremtidige samlede skybrudssystem i Frederiksberg og Københavns Kommune.

Læs mere her.

Mariendalsvej, Skybrudssikring

FREDERIKSBERG – Projektet omhandlede vejrenovering med etablering af ny belægning i form af flisefortov og vejen er anlagt som en klimavej med permeabel asfalt, hvilket betyder, at vandet kan sive igennem asfalten og ned i bærelaget.

Læs mere her.