Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at alle led i arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. P.P. brolægning ønsker en sikker arbejdsplads for alle medarbejdere og dem der færdes på vore byggepladser. Derfor arbejder vi systematisk med arbejdsmiljøet.

P.P. brolægning udfører belægningsarbejde af højeste håndværksmæssige kvalitet igennem vores velkvalificerede medarbejdere. Vores medarbejderes trivsel og velfærd ligger os meget på sinde, og den helt grundlæggende trivsel tager udgangspunkt i et godt arbejdsmiljø.

P.P. brolægning søger fortsat at opretholde denne mangeårige kvalitet, både i virksomheden – men også i hele branchen. Det gør de ved at have stort fokus på arbejdsmiljø, ved at være aktive inden for uddannelsen af nye brolæggere, ved at være medlem af Dansk Byggeri og ved siden 1995 at Peter Thomsen har siddet i Brolæggerlauget hovedbestyrelse, som Kasper Thomsen sidenhen har overtaget fra maj 2013.

Brolægning har altid hængt uløseligt sammen med dårlig ryg og dårlige knæ. I årevis har vi hos P.P. brolægning haft fokus på afhjælpning af netop disse belastningsskader. Dette er specielt sket igennem investering i vacuumløftere og læggemaskiner med videre.