Hvert projekt har forskellige retningslinjer for hvilken type kontrol og kvalitetsstyring, der skal følges i forbindelse med udførelsen af projektet. Retningslinjerne fremgår af projektets udbudsdokumenter og ud fra disse udarbejder P.P. brolægning en kvalitetsstyringsmappe, der indeholder kontrolplaner og beskriver krav til dokumentation, f.eks. kvoteopmåling, komprimeringskontrol, foto eller andet.

Det består vores kvalitetsstyring af
Når vi har indgået en entrepriseaftale, foretager vi en granskning af projektet og planlægger kvalitetssikringen efter følgende plan:

1. Projektgranskning
Planlægning af arbejdsopgaver og valg af udførelsesmetode og kvalitet. Styring og sikring af arbejdsmiljø, arbejdssikkerhed, miljøforhold og bortskaffelse m.v.

2. Information
Medarbejdere informeres om både de aktuelle og særligt vanskelige arbejdsprocesser. Informationen omfatter også de krav, der er til kvalitet, sikkerhed og miljø.

3. Modtagekontrol
Når materialer ankommer til byggepladsen, kontrollerer vi, at det leverede er i rette mængde og kvalitet. Vi dokumenterer kontrollen med godkendte følgesedler og vores skemaer for modtagekontrol.

4. Proceskontrol
Under arbejdet kontrollerer vi det udførte arbejde, og vi dokumenterer kontrollen på tegninger og kontrolplaner. Vi kontrollerer også forhold, der har betydning for sikkerhed og miljø.

5. Slutkontrol
Når arbejdet eller en delopgave er afsluttet, foretager vi vores egen slutkontrol af arbejdet. Denne kontrol indgår i vores eget materiale til kvalitetssikring.

6. Dokumentation
Vi afleverer kopi af dokumentationen for vores kvalitetssikring til bygherren eller bygherrens rådgiver

I P.P. brolægning benytter vi iKontrol til at lette arbejdet med kvalitetssikringen. iKontrol er et digitalt kvalitetssikringssystem til hurtigt og effektivt, at indsamle fotodokumentation og digital kvalitetssikring på vores projekter.

Når Projekterne er afsluttet, kan den samlede dokumentation, sammen med P.P. brolægnings kvalitetshåndbog blive sendt til bygherren. Hurtig og effektiv registrering, der sikre høj kvalitet og færre mangler.