Whistleblowing er afsløring af oplysninger vedrørende mistanke om tidligere, nuværende eller sandsynlige fremtidige forseelser. Hvis du skulle opleve – eller få kendskab til – forhold hos P.P. brolægning & landskab aps, som du ikke mener er forenelig med de værdier, som vi gerne vil kendes for i samfundet omkring os, så hører vi gerne fra dig.

Nedenstående forhold er omfattet af whistleblowerordningen:
• Overtrædelser af EU-retten
• Strafbare forhold
• Overtrædelser af lovgivningen
• Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
• Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
• Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
• Seksuel chikane
• Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen.

Du kan vælge enten at kontakte en af nedenstående personer direkte eller benytte email adressen: whistleblower@ppbro.dk

Mailen vil blive sendt til både Kasper Thomsen (indehaver) og June Schelde-Mollerup (administration) som herefter vil sørge for, at din henvendelse bliver behandlet.

Omhandler din henvendelse en af disse parter, så er du velkommen til at skrive til den anden part direkte eller du kan benytte den generelle, eksterne whistleblowerordning, som administreres af Datatilsynet via dette link : https://whistleblower.dk/indberet

Kasper Thomsen
Tlf. 2166 2940
E-Mail: kt@ppbro.dk

June Schelde-Mollerup
Tlf. 2166 2948
E-Mail: js@ppbro.dk