Byggemodning Hyrdehøj/Kristiansminde

Ved byudviklingen af Kristiansminde og Hyrdehøj er der etableret tilkørselsveje, stikveje og fortov til boligområderne.

Læs mere her.