Byggemodning Nærheden og Stationsforplads

Nærheden skal danne rammerne for fællesskab samt for et grønt og bæredygtigt byliv. Opgaven vedrører etablering af vejstrækninger, kvarterpladser og stationsforpladsen

Læs mere her.