Cityringen – Metrostationer

Før Cityringens åbning skal pladserne omkring metrostationerne og skakterne reetableres hvilket primært omfatter belægningsarbejder med avanceret brolægning og tilpasning til eksisterende belægninger, trafikhåndtering tæt på tung trafik og bløde trafikanter.

Læs mere her.