Domkirkepladsen, Roskilde

Projektet omfattede renovering af den eksisterende vejbane på Fondens Bro inkl. fortov samt etablering af sti på latinerhaven inkl. etablering af regnbed. Deruodver blev brugsvandet omlagt i tæt samarbejde med FORS.

Læs mere her.