Hedehusene Stationsforplads

HEDEHUSENE – Hedehusene Stationsforplads er med sin centrale placering et midtpunkt der binder Hedehusene sammen med den nye bydel NærHeden syd for stationen.

Læs mere her.