Helhedsgenopretning – Hulgårdsvej, Mågevej, Esbern Snares Gade & Asger Rygs Gade

Projekterne rummer forskelligartede genopretningsarbejder på veje, fortove og cykelstier. I perioden 2018 – 2020 har vi gennemført helhedsgenopretninger på strækningerne Hulgårdsvej, Mågevej, Esbern Snares Gade og Asger Rygs Gade.

Læs mere her.