Hestemøllestræde, Helsingør

Entreprisen omhandlede udskiftning af belægningen i strædet til ny granitbelægning på både fortov og kørebane, der matcher det historiske miljø og som samtidig kan lede store vandmængder væk, så oversvømmede kældre i de gamle bygninger undgås.

Læs mere her.