Klimasikring Ringsted Torv

Omdannelsen af Torvet skal være med til at binde byen sammen og skabe en attraktiv bymidte, der danner rum for forskellige aktiviteter og appellerer til både unge og ældre, lokale og besøgende.

Læs mere her.