Mariendalsvej, Skybrudssikring

FREDERIKSBERG – Projektet omhandlede vejrenovering med etablering af ny belægning i form af flisefortov og vejen er anlagt som en klimavej med permeabel asfalt, hvilket betyder, at vandet kan sive igennem asfalten og ned i bærelaget.

Læs mere her.