Nybrogade – Grønne byrum og cykelparkering

Projektet på Nybrogade omhandlede en renovering af et af middelalderbyens fornemmeste gadestræk. Der blev etableret et nyt byrum langs kanalen hvor størstedelen af gadens parkeringspladser blev nedlagt og der blev etableret en promenade langs kanalsiden, med nye træer, bænke og cykelparkering.

Læs mere her.